ADIYAMAN MENZİL’DE BİR ALLAH DOSTU VAR (GAVSI SANİ HZ KİMDİR?)

,

{ YAZI TANITIM VİDEOSU }

Okumaya niyetlendiğiniz bu yazıyı tanıtan 35 saniyelik bir videonuz var. Okumadan, okuyacağınız yazı hakkında bilgilenmek isterseniz lutfeder izlersiniz…Hayırlı seyirler.

ADIYAMAN MENZİL’DE BİR ALLAH DOSTU VAR (GAVS-I SANİ HZ (K.S) KİMDİR? )

Adıyaman Menzil’de bir Allah dostu var. ‘Ne olursan ol gel’ diyor. İsmi Abdülbaki EROL.  Gavs-ı Sani hz (k.s) olarak bilinir, tanınır.  Ehlibeyttir.

Adıyaman Menzil’de bir Allah dostu var. ‘Ne olursan ol gel’ diyor. İsmi Abdülbaki EROL.  Gavs-ı Sani hz (k.s) olarak bilinir, tanınır.  Ehlibeyttir.Resulullah efendimizin [aleyhisselatu vesselam] torunudur, seyyiddir. Ehlibeytin sevilmesi gerektiği Resulullah’ın [aleyhisselatu vesselam] bir çok hadisi şerifte belirtmiştir:

,

 •  ●” Vallahi Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez.” [İ. Ahmed]
 • ●” Ehl-i beytimi ve Eshabımı çok sevenin, Sırat köprüsünde ayağı kaymaz.” [Deylemi]
 • ●İmam Tirmizi es-Sünen (3722 numara ) kitabında Abdullah b. Abbas’dan rivayet ettiği Hadis-i Şerif’de, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah size nimetler verdiği için Allah’ı sevin. Allah’ı sevdiğiniz için de beni sevin. Beni sevdiğiniz için de Ehli Beyt’imi sevin.”
 • ●” Ehl-i beytime buğzeden, yüzüstü cehenneme atılır.” [İ. Ahmed]
 • ●” Ehli beytime, cehennemlikten başkası buğzetmez.” [İ. Ahmed]
 • ●” Ehl-i beytimi sevmeyen, ihtilafa düşer ve şeytana yoldaş olur. “[Hakim]

Resulullah efendimizin  [aleyhisselatu vesselam] ehlibeytine ve onların yollarına sarılmamızı işaret eden hadisleri de var:

 • İmam Müslim (4425 numara ) ve İmam Tirmizi'(3818 – 3720 numara )’nin Zeyd b. Erkam ve Cabir b. Abdullah’dan rivayet ettikleriHadis-i Şerif’de Resulullah Mekke ve Medine arasındaki Humm denilen suyun başında bize hitab ederek şöyle buyurdu:

Size iki ağırlık terk ediyorum, onlara yapıştığınız takdirde dalalete (sapıklığa) düşmezsiniz. Birisi Allah’ın kitabı, diğeri de Ehl-i beytimdir”

 • El-Hakim en-Neysaburi el-Müstedrek (3/163 – 4720 numara) kitabında Ebu Zerr el-Ğifari’nin rivayet ettiği Hadis-i Şerif’de, Ebu Zerr diyor ki: “Beni tanıyanlar, zaten beni tanıyor, tanımayanlara diyorum ki: Ben Ebu Zerr’im, Peygamberin şöyle söylediğini işittim:

Şunu bilin ki ! Ehli beyt’imin misali Nuh’un gemisi gibidir. Kim ona binse kurtulur. Her kim dışında kalırsa boğulur.’ (Yani onlarla beraber olanlar kurtulur, onlarla beraber olamayanlar ise helaka gider)

Arzu edenler bu yazıyı videodan da takip edebilirler:

Gavs-ı Sani hz’nin şeceresi Hz Hüseyin’e  [radıyallahu anh], oradan da Hz Ali [kerramallahu veche] ve Hz Fatıma annemize [radıyallahu anhüm] dayanır. Bu yüzden kendisi ‘hüseyni’ dir. Resulullah efendimizin  [aleyhisselatu vesselam] Hz Ali ve Hz Fatıma ile onun soyu hakkında buyurduğu şu hadis de meşhurdur:

” Allah, Fatıma ve nesline Cehennemi haram kıldı. ” (Taberânî)

,Gavs-ı Sani hz ‘nin[kuddise sırruhu]  babası Seyyid Abdülhaküm el hüseyni, namı diğer ‘Gavs-ı Kasrevi hz’ dir  [kuddise sırruhu] . Bilvanis, Taruni,  Dilibey, Nurşin, Gadir ve Kasrik köylerinden soluklayarak Menzil’ i mekan edinen Gavs-ı Kasrevi hz’ leri ve oğulları (Seyda Muhammed Raşid hz’leri ve Seyyid Abdülbaki Hazretleri) kıyamete dek sürecek irşad faaliyeti sergilemektedirler. Peygamber [aleyhisselatu vesselam] soyundan gelen bu ailenin bu yerlerde Allah’ın rızasını kazanmaktan başka gayeleri olmamıştır. Rıza-ı Bari hayatlarının parçası olmuş ve bu uğurda diyar diyar gezmişler ve bu uzun yürüyüşten sonra , Menzil en son durakları olmuş. Böylece göç ve hicret hayatını yaşayarak Resulullah’a  [aleyhisselatu vesselam] mutabaat yaptılar.

Gavs-ı Kasrevi hz  [kuddise sırruhu] vefat ettikten sonra bu nurlu yolu oğlu Seyyid Muhammed Raşid hz’leri [kuddise sırruhu] devraldı. Seyyid Abdülbaki hz, babasının vefatında sonra ağabeyi Muhammed Raşid hz’ne sofilik yaptı. Kendisinden halifelik aldı.

Gavs-ı Sani hz  [kuddise sırruhu] çocukluk yaşlarda verem hastalığına yakalanmış, zayıf düşmüştü. Bizim gibi zayıf insanlar için hastalık günahlara kefaret olan ilaçtır ama büyük zatlar için makam almalarına vesiledir. Gavs-ı Sani hz  [kuddise sırruhu] hastalık çektiği için genç yaşlarda çok zayıf, ve ince yapılıydı. O hastalık geçti, dönüşte kilo almaya başladı. Böylece o zayıflık da üzerinden alınmış yerine heybet hakim olmuştu. Hem de öyle bir heybet ki, sima olarak artık babası Gavs-ı Kasrevi hz’ne  [kuddise sırruhu] benziyordu.

,Muhammed Raşid hz’nden [kuddise sırruhu]  icazeti bir perşembe akşamı alan seyyid Abdülbaki hz , mürşidinin vefatından sonra bütün irşad yükünü omuzlarına almış oldu. Gavs-ı Sani hz [kuddise sırruhu] o gün bugündür bu irşad vazifesini Adıyaman’ın Menzil köyünde devam ettiriyor.

Gençliğinden beri var olan bel ağrılarından dolayı ameliyatlar olsa da ağrıları yine devam ediyor. Bel ağrılarına rağmen yine de irşaddan bir an geri kalmıyor, devamlı sofilerin hizmetinde. Rahatsızlığını bile dile vurmaktan haya edinen bir mizacı var. Hastalığını soranlara, sıkılgan bir vaziyette anlatmaktan imtina ediyor. Bunlara rağmen irşad faaliyetlerine yılmadan usanmadan ve sorumluluk duygusuyla devam ediyor.

Adıyaman’ın Menzil köyünde irşad faaliyetlerini sürdüren Gavs-ı Sani hz’ni [kuddise sırruhu] her gün onbinlerce kişi ziyarete gidiyor. Özellikle hafta sonları gelen kafilelerle sayının yirmi otuz bini bulduğu oluyor. Gavsı Sani hz  “Ne olursan ol gel ama geldiğin gibi gitme” diyor adeta. Her gelene kapısı açıktır, kimseyi geri çevirmez. Ünlü sanatçılardan, büyük devlet adamlarından ziyaretine gelenler her zaman çok olur. Misafire hürmet ettirir, ağırlar. Ama asla ve asla siyasi bir söz ya da hareketi olmamıştır.

Gavs-ı Sani hz [kuddise sırruhu] sofilerine siyasetle ilgili şu tavsiyelerde bulunmuş: “Siyaset konuşulan yerde ya susun ya da orayı terkedin. Hangi parti olursa olsun konuşursanız Sadatlar bundan razı değildir. ” .

Kendisi hiç bir partiye meyletmemiş, hizmete de siyaseti asla sokmamıştır. Şöyle buyurdu:

“Akıllı olun ! Partiye meyletmeyin ! Hizmete kesinlikle nefis ve siyaseti sokmayın”

Gavs-ı Sani hz’ni [kuddise sırruhu] anlatarak bitiremeyeceğiz. O’nu en iyi Resulullah [aleyhisselatu vesselam] anlatmış. Rasûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Dikkat,size hayırlılarınızı haber vereyim mi?” Sahabeler:”Evet,ey Allah’ın Rasûlü!”dediler. Rasûlullah(s.a.v)da:

”Sizin hayırlılarınız,görüldükleri zaman Aziz ve Celil olan Allahu Teâlâ’yı hatırlatan kimselerdir” buyurdu.(Kenzü’l-Ummâl)

Gavs-ı Sani hz’ni  [kuddise sırruhu] görenler Allahu Teala’yı hatırlar. O Resulullah’ın [aleyhisselatu vesselam] varisim dediği alimi , Allahu Teala’nın [celle celaluhu] beraber olun dediği sadığıdır.

 • Alimler benim varislerimdir…” (Ebu Davud, İlm 1, (3641); Tirmizi; İbnu Mace)
 • “Ey iman edenler Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun.” (Tevbe Suresi 119.Ayet)

Bu özel bir makamdır. O makamda bulunan kimse kamil insandır. Bu velâyet, Hz. Peygamber’in (sav) ümmeti terbiye işine varis olmaktır.  Bu ise, insanların irşadını üstlenmek, kalpleri manevi kirlerden temizlemek ve azgın nefisleri terbiye etmek için yetkilendirilmek demektir. Bir mümin olarak bize de onu dost etmek ve sevmek düşer.

Sözlerime başta da belirttiğim şu hadisi şerifle son veriyorum:

Şunu bilin ki ! Ehli beyt’imin misali Nuh’un gemisi gibidir. Kim ona binse kurtulur. Her kim dışında kalırsa boğulur.’  [Hakim]

(Yani onlarla beraber olanlar kurtulur, onlarla beraber olamayanlar ise helaka gider)

Eğer O’nu daha yakından tanımak isterseniz, bu yolu daha yakından tanımak isterseniz, kendisini ziyarete gitmek isterseniz, bu yol hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz size yardımcı olabilir, bulunduğunuz il ve ilçede ki yetkililere ve sofilere yönlendirebiliriz.

Hani balı tadarsınız da o balı hiç görmemiş, bilmemiş, tatmamışlar da tatsın, bilsin onu istersiniz. Naçizane çabamız budur. Allah tatmayanlara tattırsın, tadanları da bala layık etsin. Amin

Fi emanillah.

Mustafa Sefa EREM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK  BAZI KONULAR:

                   ,

,                   ,

,                   ,


Reklamlar

16 responses to “ADIYAMAN MENZİL’DE BİR ALLAH DOSTU VAR (GAVSI SANİ HZ KİMDİR?)

 1. Gel gardaşım ayrı gezme
  Kula kulluk yakışır mı
  Zalıma boynunu eğme
  Kula kulluk yakışır mı (dost)

  Fırsat sizde bile bile
  Dura dura döndük sele
  Yirminci asırda hele
  Kula kulluk yakışır mı (dost)

  Akarsu darda kalsa da
  Dünya halkı hep ölse de
  Bunun sonu ip olsa da
  Kula kulluk yakışır mı (dost)

 2. böyle bir sayfa açtığınız için öncelikle teşekkür ederim..benim bir sualim olacak..ben bu muhterem zata nasıl ulaşabilirim..randevumu alınıyor görüşmek için.nasıl görüşülüyor..direkt yanına gitsek hemen görüşebilirmiyiz…..benim bir sıkıntım var..ancak beni böyle bir kişi aydınlata bilir..bana yol gösterirseniz çok mutlu olurum..inanın..bana yardım edin…saygılar..

  • Bölgenizdeki yetkililerle görüşebilirseniz aklınızadaki tüm sorulara cevaplar bulabilirsiniz. Bulundugunuz il ve ilçeyi söylerseniz yardımcı olabiliriz

  • Hayırla geldiniz. Size Konya merkezdeki Semerkand Temsilciliği’nin iletişim bilgilerinin bırakacağız. Temsilcilikle iletişime geçip bulunduğunuz yeri söylerseniz sizi size en yakın yetkiliye yönlendireceklerdir. Eğer bir problem çıkarsa https://www.facebook.com/messages/KAINAT.PADISAHI adresi aracılığıyla siteye mesaj gönderebilirsiniz.
   KONYA – Konya
   Şems-İ Tebrizi Mah. Arif Topçuoğlu Sok. No:1/B (Alaaddin Camii Kuzeyi Mıhoğlu İş Merkezi) Karatay / Konya
   Tel: 0332 350 79 70
   Kroki için tıklayın

 3. merhaba ben çağlayanda ikamet etmekteyim. Ve bende sofi olmak istiyorum fakat kafamdaki bi takım sorular var bunlara cevap alabilmek için kiminle irtibata geçebilirim yardımlarınız rica ediyorum tşk.

 4. Selamunaleykum istikametimi koruyamıyorum ne yapmalıyım. Mesela sabah namazlarına kalkamıyorum. Nefsime yenik düşüyorum .hayatımda köklü değişikler yapmalıyım yapamıyorum.

  • Ve aleykumselam. Hayırla geldiniz. Facebook kullanıyorsanız bu sayfaya (www.facebook.com/Ahiretrehbericom) mesaj ile veya email adresimize mail olarak atacağınız mesajınızı bekliyoruz.

  • Hayırla geldiniz. Size yakın bir Semerkand temsilciliğinin iletişim bilgilerini bırakıyorum. Yakınsanız uğrar değilseniz arar niyetinizi söylerseniz sizi size en yakın yetkiliye yönlendirirler. Hayırla gidin.

   NİĞDE – Niğde
   Selçuk Mah. Selçuklu Cad. Hilal Apt. No:18/E Niğde
   Tel: 0388 232 54 91

 5. Selamunaleykum bende ilim irfan sahibi bana hakki dogruyu anlatacak birilerini ariyorum 24 yasindayim ve hayati en cirkin hali ile yasadim merhametimi hic kaybetmedim ismimi annem ruyasonda gormesi ile koymus muhammed mustafa ismim ama kimlikte mehmet yazmislar o donemlerde muhammed yazilmamis galiba ben ismim sahibine yakisir bir ummetten Rabbinin rizasini kazanmis kullardan olmak istiyorum Allahtan baska kimsem yok ruyamda ucurumdan duserken kelime-i sehadet getirdgmi gordum hergun daha cok aglayasim gelyr zaman aleyhime isliyor Gaziantep merkezde yasiyorum nolur yardimci olun simdiden Allah Razi Olsun sizlerden iyi calismalar Rabbim Muhammed (s.a.v) ummetine tum musluman alemine Yar ve Yardimci Olsun

 6. ALLAH saadatlardan ayirmasin bizi insALLAH.7 milyar insana talibim diyen bir mürşidi kamilin elinden tevbe alip bu yola girmeyi bütün ümmeti Muhammed’e nasip eylesin insALLAH. Insan oglu tek basina nefsine hakim olamaz illaki bir yol gosterici rehber lazim ehli sunnet yolu haktir dersimin dermanidir Gavs’ımın bir nazari … Allah razi olsun insALLAH

  • İletişime geçebilirsiniz:

   Kocaeli (İzmit) Temsilciliği
   Adres: Çukurbağ Mah. Velibaba Sok. No:6 (Cumhuriyet Parkı Ömür Taksi Karşısı) İzmit / Kocaeli
   Telefon: 0262 324 72 57

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s